Categorieën

PayPal

Liefde en seksualiteit (Meijs) Bekijk volledige grootte
Christofoor

Liefde en seksualiteit (Meijs)

29.95T 29,95 incl. btw
Omschrijving

Seksualiteit is een geïsoleerd gebied geworden, dat overdreven opgehemeld of juist verguisd wordt. Een gezonde omgang met dit gebied vraagt van ons, seks opnieuw te integreren in het geheel van menselijk samengaan. Als seksualiteit in menselijke relaties een vrij bespreekbaar gebied is dat ingebed wordt in de groei naar een liefdevolle omgang met elkaar, dan hebben volwassenen jongeren weer iets te bieden en kunnen zij voorlichten. Seksuele voorlichting die alleen de technische facetten bespreekt en meer niet, is een leugen. Want dan is er geen voorlichting, maar alleen de geruststellende gedachte dat het besproken is. Seksuele voorlichting betekent in werkelijkheid je kinderen voorbereiden op het vormen en behouden van warme menselijke relaties als geheel. Om dat te verwekken en te bevorderen ontstond dit boek. Het bespreekt seksualiteit, relaties, liefde en vele aanverwante onderwerpen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van beelden ontleend aan zeven planeten en de bijbehorende metalen. Bovendien loopt de bespreking en de uitleg van Het sprookje van Eros en Fabel van Novalis als een rode draad door het boek. Het boek wil gelezen worden door ouders, leerkrachten en elke andere volwassene om voor zichzelf en voor de jongeren een herbezinning teweeg te brengen op het levensgebied van liefde, seksualiteit en relaties. Het gaat daarbij om de taak een kind van jongs af aan zo op te voeden dat het langzamerhand in het weten en spreken over seksualiteit groeit. Het grotere belang dat schuilgaat achter dit levensgebied is niets minder dan de ontwikkeling van de mensheid zelf op het terrein van de liefde en menswaardigheid. Seks gaat over mensen, relaties en liefde. Gelukkig zijn wordt veroorzaakt door wederkerige liefde waarin mensen elkaar kunnen schenken wat zijzelf in essentie nodig hebben. Dat is levensmoed en levenskunst.

Beschikbaarheid:

1 exemplaar in voorraad

Ok, begrepen!
Deze website gebruikt cookies Meer details